Ook ik ben een persoon die lange tijd niet meer een balans kon vinden en zelfs ernstig ontregeld raakte.  De benodigde vakkennis was aanvankelijk niet aanwezig bij mijzelf of  in mijn directe omgeving. Langzamerhand vond ik welke behoeften ik had aan vakkennis.  De onderstaande trainingsmodules zijn mede op dit groei- en herstelproces gebaseerd. Kennis die geborgd is in vele gebruikte visies rondom autisme én groei- en herstelgerichte processen. 

Via  organisatie Ontdek Autisme ondersteun en adviseer ik bij het ontwikkelen van trainingen rondom het vinden van de eigen balans. Een persoonlijke balans die soms moet afwijken van datgene wat de omgeving als gewenst ziet.   Vanuit die gevonden eigen balans kan dan vaak wel weer aangesloten worden bij de ander. 

Hiermee sluit ik overigens aan bij de verandering van verzorgingsmaatschappij naar  participatiemaatschappij waarin zelfregie en zelfmanagement belangrijk wordt geacht.  Als ik het dan zelf moet doen, dan wel op een manier die bij mij past en steeds moeitelozer kan gaan. 

 

 

Voor nadere informatie en inschrijving kijk naar het  aanbod gekoppeld op de website van  Ontdek Autisme .

 

Zelf ben ik regelmatig bij de te geven trainingen aanwezig. Ik ben daar als ervaringsdeskundige én om verdiepende inzichten te delen wanneer de vraag in de groep daar aanleiding toe geeft.  Dat is namelijk mijn andere passie: wetenschappelijke onderzoeken van anderen gebruiken om meer inzicht te krijgen in de onbegrepen kant van autisme. .