Auteur:

Steven Pont is ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut, mar zijn carrière startte hij ooit als leerkracht in het basisonderwijs.  Hij heeft een eigen website: www.stevenpont.nl

Boek (volgens de achterkant)

"Een van de belangrijkste taken van ouders is dan ook het begeleiden van kinderen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden. In dit boek laat Steven Pont zien hoe ouders de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind (in de basisschoolleeftijd) kunnen stimuleren. Hij onderscheidt daarbij acht vaardigheden die verwerkt zijn in de hoofdstukken. "

Inhoudsopgave:

   Voorwoord

    Inleiding

1 Sociaal-emotionele ontwikkeling: een dubbele verbinding

2 Zelfbewustzijn

3 Sociaal bewustzijn

4 Zelfmanagement

5 Doelgericht gedrag

6 Relationele vaardigheden

7 Persoonlijke verantwoordelijkheid

8 Besluitvorming

9 Optimistisch denken 

    Nawoord

Een inkijkexemplaar met beperkte bladzijden kan je hier vinden.

 

Interessante stukken uit het boek:

 

Belemmering, probleem of stoornis?

Op blz. 11 en 12 staat een interessant stukje.  (is dit uitgangspunt voor jou passend?)

"In het leven van alle kinderen zijn er obstakels, maar er is daarin een verschil tussen een belemmering, een probleem en een stoornis."

Belemmering

"Alle kinderen leven met belemmeringen. Ze komen in hun leven onverwachte zaken tegen en ze zullen die vaak ter plekke op moeten lossen of ermee leren leven. Deze belemmeringen zitten in ieders leven ingebakken. Met voldoende vaardigheden (en een beetje hulp van de ouders) lukt het de meeste kinderen om die belemmeringen geen grote obstakels te laten worden. "

Probleem 

"Soms is een obstakel een probleem of wordt een belemmering uiteindelijk een probleem. Deze obstakels groeien kinderen boven het hoofd en beïnvloeden vaak ook andere levensgebieden. Een beetje hulp van de ouders is niet meer voldoende : de (ondersteunende) ouderlijke rol moet centraler worden om het kind te helpen bij het overwinnen van het obstakel. "

Stoornis

"Het zwaarste type obstakel dat een kind kan tegenkomen is een stoornis. Die kan aangeboren zijn (bijv. autisme) of gedurende het leven zijn opgelopen (zoals PTSS). Bij dit type obstakels is vaak therapie nodig om met een stoornis om te gaan. "

 

Wat is normaal?

Op blz 13 staat: 

"Ik ben de laatste die normaal gedrag wil problematiseren en wil dat met dit boek dus ook zeker niet doen. Want wat normaal is, staat de laatste tijd nogal eens ter discussie. We moeten oppassen dat we de ruimte van wat we 'normaal' noemen niet te nauw nemen. Normaal gedrag is namelijk niet in één bepaald soort gedrag, want zo zit de mens nu eenmaal niet in elkaar. "

 

Hoe leren kinderen nieuwe vaardigheden?

Op blz 23 staat: 

" ...  onderscheiden vijf voorkeursstijlen van leren, waarbij sommigen meer op het opdoen van ervaring leunen en andere meer op instructie:

1 afkijken van anderen

2 meedoen

3 kennis verwerven

4 oefenen

5 ontdekken

 

Drie soorten oriëntatie op de werkelijkheid

Op blz 128 staat:

"Kinderen (en mensen in het algemeen) kunnen drie soort interpretaties ten aanzien van iets nieuws hebben:

1 ze geloven niet dat ze het kunnen: de hulpeloze oriëntatie

2 ze geloven dat ze uiteindelijk de vaardigheden kunnen ontwikkeling om het probleem op te lossen: de meesterschapsoriëntatie

3 ze geloven dat ze het al kunnen (en zijn hierbij vooral op de uitkomst georiënteerd) : de prestatie oriëntatie 

Geen van deze oriëntaties is van zichzelf goed of slecht. Het gaat vooral om een gezonde balans tussen deze drie oriëntaties. 

----

 

De acht sociaal-emotionele vaardigheden zijn in de hoofdstukken uitgewerkt. (privé-link)