Autisme kan in allerlei gewone, dagelijkse situaties leiden tot misverstanden en/of onbegrepen gedrag. Tegelijkertijd is het interessant dat autisme weliswaar 'onbegrijpelijk' is voor sommigen, maar ook vaak normaal menselijk gedrag is in al haar variaties. Daarin zouden mensen elkaar kunnen vinden. 

 

Uit balans

Een persoon die niet  (meer)  in balans  komt heeft meestal passende ondersteuning en inzichten nodig om de eigen balans te (her)vinden. Vaak kan je gebruik maken van mensen om je heen of algemene kennis. maar dat is lang niet altijd voldoende. 

 

Ondersteuning 

Soms kan via school of de werkgever ondersteuning worden geven. Ook kan een huisarts, coach of psycholoog ondersteuning  en/of behandeling bieden. Toch is dit niet voor iedereen een passende weg. Er wordt tegelijkertijd vanuit de overheid en de gemeente een beroep gedaan op zelfregie, zelfmanagement én terug verwezen naar mensen uit je directe omgeving. De huidige participatiemaatschappij en de veranderingen in de zorgverzekeringswet maakt dat inzet van professionals moeilijker is geworden als dit vanuit verzekerde zorg en hulp moet gebeuren. 

 

Eigen ervaring

Zelf liep ik met mijn vraagstukken ernstig vast, omdat ze te complex waren voor de dagelijkse contacten. Tegelijkertijd kreeg ik algemene adviezen van professionals die onvoldoende rekening hielden met het autisme en de andere complicaties. Vanuit dit vastlopen én weer herstellen ben ik bij Ontdek Autisme ervaringsdeskundige geworden. We hebben trainingen ontworpen en geschreven om professionals mee te nemen in de complexiteit, omdat zij de moeilijkheid vaak wel herkenden. Tegelijkertijd kunnen ouders, partners en mensen met autisme ook zelf deelnemen aan de trainingen. 

 

Voor nadere informatie en inschrijving kijk naar het  aanbod gekoppeld op de website van  Ontdek Autisme .

Wij sluiten graag aan bij teams die breder willen kijken naar autisme en de complexe vraagstukken. 

 

 

 

.