Volgens de ontwikkelingspsychologie loopt de puberteit van 10 tot 16 jaar, waarna deze overgaat in de jongvolwassenheid. Een periode die van 16 tot 23 jaar loopt en de overgang vormt van jeugd naar volwassenheid. De adolescentie is dan de verzamelterm van puberteit én jongvolwassenheid. Overigens worden er verschillende woorden gebruikt voor deze periodes. Ook de kalenderleeftijden staan zeker niet vast. Toch gebruikt men deze verdeling wel vaak in opvoedondersteuning.  

 

'Normale ontwikkeling' 

Voordat dieper ingegaan wordt op autisme, is het goed om eerst de theorie van de normale ontwikkeling te begrijpen. 

Voor kennis en theorie verwijs ik naar deze link van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI).

Op deze uitlegpagina beschrijven ze de volgende thema's: 

- ontwikkeling in de puberteit; (puberbrein, plannen, losmaken van ouders, eigen normen en waarden onderzoeken, vrijheid)

- lichaamsveranderingen en hormonen bij pubers; (impulsief gedrag, heftige emoties, seksualiteit, genderidentiteit)

- humeurig en moe; (stemmingswisselingen, experimenteren, grenzen leren kennen)

- zelfbeeld en onzekerheid bij pubers; (eigen identiteit vormen, zelfstandigheid, rolmodellen)

- tips voor omgaan met de puber. 

 

Ontwikkelingstaken bij de levensfase puberteit

Volgens de theorie die het Nederlands Jeugd Instituut gebruikt heeft een kind in iedere levensfase een aantal ontwikkelingstaken te doorlopen op weg naar volwassenheid. Deze komen overeen met het bovenstaande en zijn daarbij niet zozeer ongewenst gedrag, maar precies passend gedrag horend bij de ontwikkelingstaken én leeftijdsfase.

Zij benoemen de volgende ontwikkelingstaken:

- ontwikkeling algemeen;

- de puberteit;

- naar de middelbare school

- zelfstandig worden en mening vormen;

- ontwikkeling eigen waarden en normen;

- structuur bieden en grenzen stellen;

- experimenteren;

- vriendschappen en leeftijdsgenoten;

- seksuele ontwikkeling;

- voorbeeldfunctie van de ouder. 

 

Kortom, de puberteit is voor zowel de kinderen, de ouders, de docenten en omgeving een roerige periode. Een periode die overigens ook gewoon nodig is volgens deze theorie om uiteindelijk de volwassen leeftijd te bereiken.

 

Huidige volwassenen (ouders en professionals)

Het kan zinvol zijn om te onderzoeken of je zelf deze puberteit wel mocht of kon doormaken. Soms waren er omstandigheden dat je geen vrijheid had om deze fase en ontwikkeltaken te ervaren. Of de andere kant, dat je ver voorbij de grenzen van je opvoeders ging. Kortom, de fase van de puberteit is een roerige periode voor de mens. En jouw ervaring is dan vaak weer de basis om de ander te begrijpen. 

 

Hoe de puberteit op  iemand met autisme invloed heeft zal binnenkort beschreven worden.