Mijn scholing is heel divers en te begrijpen vanuit de combinatie van diverse maatschappelijke en professionele rollen en functies.

 

Professionele inbreng

- Mijn beroepsmatige kennis en ervaring  bestaat chronologisch gezien uit een combinatie van vakspecialist boekhandel,  allround medewerker verzekeringsbedrijf, vaardigheidstrainer Eerste Hulp en ervaringsdeskundig trainer over complex autisme en aan mensen met psychische kwetsbaarheden. 

- Daarnaast vervulde ik vele vrijwilligersfuncties zoals vrijwilliger Rode Kruis, coördinator Bedrijfshulpverlening, bestuurslid van Buurtvereniging (BAS) De Diepen en coördinator en uitleenmedewerkster speel-o-theek.

- Daarnaast was en ben ik opnieuw lekenvoorganger tijdens oecumenische diensten.

- Sinds kort vervul ik een aantal taken bij de fractie van de ChristenUnie Capelle aan den IJssel op het gebied van Samenleving en Economie. 

- Als zij-instromer heb ik daardoor een andere opleidingsachtergrond die ik kan integreren in de kijk op autisme.

 

Autisme kennis

Rondom autisme breng ik mee  eigen ervaring, (ouder) psycho-educatie, behandelingstrajecten, vakliteratuur en vele bijscholingen. Ook heb ik mij verdiept in de complementaire en alternatieve visie op autisme. Vanaf 2003  ben ik voornamelijk betrokken geweest als ouder. Vanaf 2010 ben ik meer inhoudelijk betrokken geraakt op de grensvlakken van beleid, hulp en zorg. Vanaf 2015 heb ik aansluiting  gezocht bij enerzijds de beleidsmatige kant en anderzijds de autisme-professionals. 

 

Ervaringsdeskundige

- Mijn activiteit is grotendeels geborgd bij de organisatie Ontdek Autisme, waar ik ervaringsdeskundige trainer en adviseur ben.

- Daarnaast ben ik trainer bij Basisberaad. Hier geef ik samen met anderen kortdurende cursussen over persoonlijk herstel na uitval. 

- In de afgelopen jaren was ik regelmatig als ervaringsdeskundige betrokken bij diverse projecten en overleggen, zoals de Academische Werkplaats Autisme en aanvankelijk ook activiteiten van Balans en NVA. 

- Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein in mijn woonplaats adviseerde ik 8 jaar lang vanuit meervoudig perspectief in een veranderende maatschappij.

- Op verzoek geef ik lezingen, workshops of denk ik mee bij complexe vraagstukken. In 2016 ben ik gebruik gaan maken van de landelijke richtlijnen en adviezen  op de visie van ervaringsdeskundige binnen de GGZ en heb ik bepaald op welk gebieden ik actief kan en wil zijn.

- Inmiddels ben ik lid geworden van de VVED, Vereniging Van Ervaringsdeskundigen.

 

Herstelgericht

- Ik volgde de trainingen Welness, Recovery Action Plan (WRAP), Honest Open Proud (HOP) en Werken met Eigen Ervaring basis en vervolgcursus via de herstelgerichte kant van de Geestelijke Gezondheidszorg. 

- Daarnaast was een loopbaantraject helpend om mijn voorliggende arbeidsinvulling een nieuwe vorm te geven.

- Dit los van een individueel traject met een klinisch psycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut en logopediste. 

 

Gezondheid en leefstijl

- Wat betreft de vernieuwde kennis over gezondheid gebruikte ik de nieuwe kijk op gezondheid en ziekte van Machteld Huber. - Daarnaast volgde ik de training zelfmanagement via het Reumafonds en het symposium zelfmanagement van het Netwerk Innovatie en Productontwikkeling Autisme (NIPA).

- Ook maakte ik uitstapjes naar de online training Lichamelijke Stress & Burn-out  bij Ruud Meulenberg, het online leefstijlprogramma van huisarts Tamara en het online programma van "Klacht naar Kans' van  dokter Juriaan .

- Daarnaast dachten diverse medisch specialisten mee bij mijn meervoudige gezondheidsvraagstukken. 

 

Opleiding

Nadrukkelijk vermeld ik  dat ik rondom autisme geen formele  beroepsopleiding heb gevolgd, waardoor dit zowel een voor- als nadeel is. Ik kijk buiten de vaste kaders, maar maak gebruik van dezelfde HBO+ vakkennis (middels studie,  zelfstudie en vele vakboeken)  en zet dit in om de laatste visie en context van autisme bekender te maken. Bij de organisatie Ontdek Autisme ondersteun ik bij het ontwikkelen, schrijven en geven van dagtrainingen binnen het Kort Beroepsonderwijs. 

 

Trainer

- Sinds 1997 ben ik vaardigheidstrainer acute eerste hulp met jaarlijks bijscholingen. 

- De theorie van het trainerschap haal ik uit de vakboeken van trainingsbureaus, zoals Karen de Galan, Sylvia Blankestijn en Arie Speksnijder.

- Ik ben lid van de beroepsorganisatie voor trainers, Nobra. en onderschrijf de ethische code. 

- In 2023 volgde ik de certificering train de trainer, van deskundige naar interactief en activerend trainer, bij opleidingsinstituut Blankestijn en Partners. 

 

Coach 

- In 2016 ben ik gecertificeerd als Autisme Coach via de Autismeacademie met het onderwerp stress en de zelfredzaamheidsmatrix. 

- In  2019 voltooide ik de opleiding  Coaching en Training vanuit de Taal van het lichaam rondom emoties en trauma bij De Eerste Verdieping.  

- In 2022 werd ik gecertificeerd voor het DISC en Drijfveren onderzoek via Talent First.