Welk levenspad lopen?

Na de diagnose autisme ontstaan er meerdere levenswegen. Je kan doorgaan zoals het voor jou al werkte. Je kan ook in een intensief behandeltraject met professionals terecht zijn gekomen. Misschien krijg je persoonlijke ondersteuning voor de gebieden die voor jou lastiger zijn. Soms heb je niets anders nodig, omdat het ondanks de diagnose wel prima gaat. Maar wat als je ondersteuning nodig hebt en er is nog geen passende weg bedacht? Als je jezelf opnieuw bij elkaar moet rapen? Als de weg lang lijkt, de obstakels in de nabije toekomst hoog onder een zware donkere lucht? Welke stap moet je dan zetten?

 

Herstellen en opnieuw je weg zoeken

Iets anders is het als de diagnose autisme jouw levensweg volledig blijkt te veranderen. Hoe kom je weer op een stabiel leven als zoveel niet blijkt te zijn zoals jij had gedacht. Als van alles je ontregelt en emotioneel raakt, maar je niet  de juiste professionals kan vinden om je hiermee te helpen? Wat als jouw leven grauw is, er donkere wolken zichtbaar zijn, de weg eindeloos is? En toch, je heb het vermogen om cognitief mee te denken in de zoektocht, maar je weet nog niet de manier. 

 

Meedenker

Ik wil mij specialiseren in dit tijdelijke deel van de autisme-ondersteuning, maar mag daarin ook nog leren. 

Wil je dat ik met jou meedenk en gun je mij een leer-ervaring? Lees dan hier verder.