Met het biopsychosociaal model is het mogelijk om een verband aan te brengen tussen biologische factoren, maar ook de psychologische factoren én de sociale factoren.  In het model zijn deze drie gebieden weergegeven met een cirkel die je naar persoonlijke kenmerken kan vullen. Het punt waar jouw unieke psychologische en biologische kenmerken op een prettige manier samenvallen met de sociale omgeving  ontstaat kwaliteit van leven en is een passende gezondheid mogelijk.  Hoe groter de overlap, hoe eenvoudiger je kan leven. 

Sociale factoren

Bij iemand met autisme is het soms voldoende om de sociale omgeving aan te passen. Niet altijd zijn de biologische en psychologische in hoofdzaak belemmerend.  Te denken valt aan verandering van groep in levensvisie, opleidingsniveau, interesses of openheid naar andere mensen. Ook de stabiliteit van de ander kan van invloed zijn, het aanwezige groepsgevoel en de spanningsgevoeligheid.  Tenslotte kunnen  ervaringen die je meegemaakt hebben ook van invloed zijn op nieuwe groepen. Vertrouw of wantrouw je mensen en kan je de nieuwe omgeving ook echt als nieuwe omgeving zien. 

Psychologische factoren

Belangrijke psychologische factoren zijn jouw eigen stressgevoeligheid, de aanwezigheid van angst, depressie of juist grensoverschrijdend gedrag volgens de norm van de ander. Andere factoren zijn een introverte of extraverte levenshouding, nieuwsgierigheid, geslotenheid, piekergevoeligheid, perfectionisme. 

Biologische factoren

De basis biologische factoren zijn slapen, bewegen, voeding, rust. Ieder mens heeft daarin een eigen behoefte en voorkeur. Ook het aan- of afwezig zijn van ziekten, aandoeningen en beperkingen vallen binnen de biologische factoren.  Tenslotte kan je denken aan gevolgen van leeftijd, zoals de puberteitsfase, de overgangsfase, zwangerschap, stervensfase. 

Kwaliteit van Leven

Anno 2021 is het recht op een goede kwaliteit van leven belangrijk. Je mag je leven invullen op een manier die bij jou past.  Voor mensen met autisme is dit soms erg ingewikkeld. Bij de een ligt de nadruk vooral op problemen in de sociale factoren. Bij anderen in de psychologische factoren of de biologische factoren. En weer anderen hebben op alle factoren moeilijkheden. Het is deels afhankelijk van jezelf, je omgeving en de beschikbare ondersteuning of en hoe jouw kwaliteit van leven vorm gegeven kan worden. 

Gezondheid

Gezondheid staat in het middel van dit model. Iedere burger van Nederland is zelf verantwoordelijk voor een goede biologische en psychologische gezondheid. Je kan wel hulp vragen aan anderen.  Toch is kwalitatief goede hulp- of zorgverlening voor mensen met autisme best ingewikkeld te regelen in het doolhof van de regelgeving.