Gezondheidsproblemen

Volgens het Nederlands Autisme Register 2020  (NAR) hebben  veel mensen met autisme psychische en lichamelijke problemen. Te denken valt aan slaapproblemen, vermoeidheid, allergische klachten, hoofdpijn en  astma. Ook gebruiken velen medicatie, volgen fysiotherapie of andere motorische therapie. Dit ongeacht de intelligentie. 

 

Inmiddels is er ook via het NAR onderzoek geweest waarin wordt benoemd dat mensen met autisme opvallend vaak gebruik maken van alternatieve behandelingen voornamelijk als aanvulling op de reguliere zorg.   Dit rapport is gemaakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

 

Brede kijk op gezondheid

Binnen de World Health Organisation (WHO) is een verandering gaande in de omschrijving van gezondheid. Positieve gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies, volgens het Institute for Positive Health (IHP).  Veel huisartsen en  professionals werken al met het spinnenweb-model van Machteld Huber, huisarts met persoonlijke ervaring.  Verder lezen over Positieve Gezondheid?

 

Mijn zoektocht en ervaring

Wil je over mijn zoektocht en ervaring lezen? Ga dan naar deze pagina.

 

Lezingen

Wil je dat ik meer vertel over autisme en gezondheid ? Ik kom graag een lezing geven, sluit aan bij een netwerkbijeenkomst of deel mijn ervaringsverhaal. 

Kijk hiervoor op de speciale pagina.