Van stoffige kennis naar de nieuwste inzichten

De kennis over autisme en autismespectrumstoornissen verbreed en veranderd razendsnel. Enerzijds door vernieuwend onderzoek, herziende inzichten, maar ook omdat mensen met autisme zelf bevoegd en bekwaam zijn geworden om zich met het onderzoeksveld te bemoeien. 

 

Van wetenschap naar praktijk

Sinds 2014 ben ik vanuit interesse en persoonlijke zoektocht aangehaakt bij de projecten die wetenschappelijke kennis naar de praktijk willen brengen. Te denken valt aan de Academie Werkplaats Autisme, voorheen Samen Doen en Reach-aut . Ook ben ik regelmatig betrokken geweest als toehoorder of deelnemer bij diverse projectgroepen waaronder  Vanuit Autisme Bekeken en WerkWeb  Autisme

 

Onderzoeken

De laatste jaren sluit ik waar gewenst en mogelijk aan bij scripties en onderzoeken op het gebied van autisme, gezondheid, onderwijs en/of sociaal domein. Voor mij een manier om bij te dragen aan het verder uitdragen van de nieuwste kennis en inzichten over autisme. 

 

Contact

Je mag mij altijd benaderen voor een interview of deelname aan een onderzoek als ik pas in jouw doelgroep. Dit kan zijn op persoonlijke titel, vanuit eigen ervaring, vanuit gezondheidsvraagstukken, vanuit het ouderschap of als ervaringsdeskundig trainer.