Wat als de vragen vooral met de gezondheid te maken hebben?

Bij sommige mensen met autisme zijn juist de vragen over de gezondheid belangrijk. Sommigen hebben moeilijkheden met het voelen van lichaamssignalen. Anders hebben ook een medische aandoening vanaf geboorte óf later ontwikkeld. Weer anderen hebben vooral moeite met het toepassen met de basisgezondheid. En wat als er meerdere vraagstukken zijn?  Wie kan het overzicht geven?

 

Welke hulp- en zorgverleners zijn nodig?

Bij het zoeken naar een passende ondersteuner is het belangrijk om te onderkennen wat precies nodig is voor deze persoon met autisme? Gaat het vooral om een moeite met bepaalde vaardigheden of een probleem in combinatie met een beperking, aandoening of ziekte?

Bij de een zal het meer om aanleren, compenseren of overnemen gaan van praktische vaardigheden.  Bij de ander vooral het leren bewust anders te functioneren, soms tegen de gebruikelijke adviezen in.  Ook kan het nodig zijn om overzicht te houden om de beperkte energie goed te verdelen. 

Deze vraagstukken betekent ook dat de juiste professional met dito vakkennis ingezet moet worden. Het lijkt er op dat in de toepassing in het dagelijks leven dit niet optimaal gaat als er ook sprake is van een normale zelfstandigheid en intelligentie. En wat is dan precies de impact van autisme?

 

Wet- en regelgeving

Iedere burger wordt geacht de Nederlandse wet te kennen. Met de snelle wisseling van wetten én de gemeentelijke beleidsregels door de jaren heen is dit nauwelijks meer te volgen als je hier niet regelmatig mee te maken hebt. 

Iedere gemeente moet een onafhankelijk cliëntondersteuner beschikbaar stellen om dit goed genoeg te kunnen bepalen. Ook zou het wijkteam dit voldoende moeten kunnen helpen uitsplitsen. De behoefte om dit met voldoende behoud van privacy te doen maakt tijdig hulp vragen best ingewikkeld. Zeker als je niet weet voldoende vertrouwen hebt hoe jouw gemeente omgaat met de privacy. 

 

Boeken zó werkt de zorg

Ook als professional moet je voldoende de weg weten in het oerwoud van regels rondom het hulp- en zorgstelsel in Nederland. Inmiddels bestaan onderstaande helder beschreven boeken over dit ingewikkelde thema:

- zó werkt de zorg in Nederland;

- zó werkt het sociaal domein;

- zó werkt de publieke gezondheidszorg;

- zó werkt de geestelijke gezondheidszorg; 

- zó werkt de huisartsenzorg;

- zó werkt de zorgverzekering;

- zó werkt de geneesmiddelenzorg;

- zó werkt de gehandicaptenzorg;

- zó werkt de ouderenzorg in Nederland;

 

Verder lezen?

Naast de boeken zelf kan je ook kijken op de website www.zowerktdezorg.nl

Bovendien is er een app waar je snel antwoorden kan vinden op allerlei vragen.