Open, eerlijk en trots !

 

Open

Dit is de titel van de training Honest, Open  & Proud (HOP) die ik in 2021 heb gevolgd.  Open zijn over autisme als verklarende diagnose en classificatie was ik al snel.  Aanvankelijk vanuit mijn ernstige uitval, omdat ik begrip en  ondersteuning vanuit mijn omgeving nodig had. Later om het stigma én zelfstigma te kunnen benoemen op plaatsen die passend waren.  Het onbegrepen voelen bij mijn hulpvragen in de jaren daarvoor heeft veel indruk op mij gemaakt, ook al heb ik bij de meeste hulpverleners geen  twijfels gehad over de goede intenties.

 

Eerlijk

Open en eerlijk zijn over de gevolgen bij mij vanuit het laat (50 jaar) herkende autisme is nog een stap verder. Spreken over de meest intieme kwetsbaarheden doe ik in besloten setting of op plaatsen waar dit zinvol is.  De inzichten die ik opdeed tijdens mijn behandeling door een klinisch psycholoog, een gespecialiseerde fysiotherapeut en ergotherapeut zijn vaak onderdeel van het gesprek. De impact  van een vroege of juist een late verklarende diagnose is overigens bij iedereen anders, maar bewustwording is zeker een belangrijke stap.  Die bewustwording kreeg ik ook door mensen buiten het reguliere traject te vragen mee te denken. 

 

Mijn (herstel)verhaal plaats ik  graag in diverse modellen.  Modellen zijn een sterk vereenvoudigde manier om visueel grip te krijgen op de complexiteit.  Tegelijkertijd is mijn doorleefde en doorvoelde ervaring een pré om de complexe theorie uit te leggen en zelf te doorgronden. Ik stop niet bij het herhalen van boekenwijsheid.  

 

Trots

Mijn zoektocht heeft mij inzichten gegeven die ik graag deel met geïnteresseerden om de complexiteit van autisme beter te begrijpen. Naast de ingewikkelde dynamiek ben ik ook trots op wat ik bereikt heb om te komen waar ik nu ben. Daarbij is dit mijn arbeidsmatige invulling  die ik met enthousiasme en vol inspiratie vervul. Mijn kwaliteiten kan ik daar volop in kwijt, terwijl mijn beperkingen mij soms zo in de weg zitten dat ik daarop arbeidsongeschikt ben verklaard.