Persoonlijke  én Professionele Ontwikkeling

 

Nederlandse Organisatie voor Docenten Eerste Hulp (N.O.D.E.).

Sinds 1997 ben ik als EHBO-docent / vaardigheidstrainer aangesloten bij de N.O.D.E.  Jaarlijks volg ik bijscholingen, intervisies en lessen didactiek.  Mijn lessen krijg ik van HBO- en WO- opgeleide professionals in mijn vakgebied.  Als EHBO-docent verdiep en verbreed ik mijn eigen kennis,  maak ik de vertaalslag van deze kennis naar de praktijk waarbij ik gebruik maak van verplicht  voorgeschreven lesmateriaal. Ik verzorg  (nu vooral op vrijwillige basis) lessen op het gebied van:

- acute eerste noodhulp door leken, zolang de vakprofessional niet beschikbaar is;  

- eerste hulp bij huis,- tuin en keukenongevallen thuis, buitenshuis en/of op de werkvloer;

- eerste hulp voor MBO-opgeleiden niveau 1-2-3-4. 

 

Vereniging Van Ervaringsdeskundigen (V.V.E.D.)

Sinds 2022 ben ik lid van deze vereniging. Ik onderschrijf hun visie:

'Ervaringsdeskundigheid is gebaseerd op solidariteit, verbondenheid, onderlinge steun en zelfhulp tussen mensen met overeenkomstige ervaringen. Ervaringsdeskundigen ondersteunen anderen bij hun worstelingen en de aanpassingen en herbezinning die daarbij horen en zetten daarbij de eigen ervaringen ook die als cliënt/patiënt in om anderen te helpen. Deze expliciete inzet van persoonlijke ervaringen onderscheidt hen van (veel) reguliere hulpverleners. Ervaringsdeskundigheid is daarmee gebaseerd op een levenswijsheid die wordt verworven door het verwerken van ervaringen, door reflectie daarop, en door te leren van de ervaringen van anderen.'

Daarnaast volg ik de Veerkracht Centrale die actief is in de waardering en omschrijving van de ervaringsdeskundige als beroep. 

 

 Nederlandse Orde van Beroepstrainers (NOBTRA)

Sinds 2022 heb ik een kennismakingslidmaatschap afgesloten. De NOBTRA staat  voor het professionaliseren en certificeren van het vak trainen.  Via workshop dagen, intervisie en webinars verbinden, inspireren en versterken ze hun leden in het trainingsvak. Als vaardigheidstrainer Eerste Hulp voel ik mij al thuis . Het doorontwikkelen naar allround trainer is mijn wens. Door de bijbehorende uren-eis én volledige zelfstandigheid zal dat voorlopig niet mogelijk zijn.