In 2023 krijgt het onderwerp 'autisme en vermoeidheid' vanuit deze Stichting veel aandacht. 

Volgens mij is het belangrijk om dit thema breed op de agenda te krijgen, omdat een bepaalde groep mensen met autisme hierop vastloopt en passende resp. helpende ondersteuning vaak ontbreekt. 

 

Verzameling kennis, ervaringen en informatie opbouwen 

Op deze website komt een overzicht om vanuit onderstaande thema's  kennis,  ervaringen en informatie te verzamelen. Ook de ingewikkelde structuur in de vergoedingen van zorg en hulp komt aan bod. 

 

Pionieren

Het voelt als  pionieren. Er bestaat een ingewikkelde maatschappelijke scheiding tussen zorg, hulp, GGZ-ondersteuning, sociale ondersteuning en medische behandeling. Let op: Om tot concrete toepassing te komen in het werkveld zal er wellicht een beweging nodig zijn om bestaande kennis te integreren en/of andere beroepsgroepen  in te zetten.

 

Presentatie

Ik heb een presentatie van een uur ontwikkeld waarmee ik vanuit een helikopterview de tien thema's langsga.  Iedereen kan zijn of haar eigen ervaringen herkennen als bewustwording. Nadrukkelijk ga ik tijdens deze presentatie NIET in op persoonlijke vraagstukken. Wel is na afloop ruimte om vragen te stellen en eventueel nog een kort telefonisch gesprek in te plannen. 

 

Tien thema's   

De presentatie is opgebouwd in tien losse thema’s die kort aan bod komen. Waar passend worden vanuit mij persoonlijke ervaringen toegevoegd om uit te leggen waarom een bepaalde oplossing is gekozen om vanuit ernstig uitval weer naar herstel te komen. Overigens is mijn oplossing zeker niet altijd de oplossing voor een ander. Dat  vraagt een goede analyse. 

  • Thema 1 : Als hulp als los zand voelt
  • Thema 2 : De betekenis van autisme en vermoeidheid
  • Thema 3 : Wat is nodig aan zelfhulp, professionele ondersteuning en/of analyse?
  • Thema 4 : Het belang van bekendheid met de eigen levenslijn
  • Thema 5 : Oorzaken van vermoeidheid (bij autisme)
  • Thema 6 : De invloed van het zenuwstelsel, stress en trauma
  • Thema 7 : Welke onderzoeken zijn al beschikbaar?
  • Thema 8 : In hoeverre is er sprake van medische problemen?
  • Thema 9 : De relatie naar psychosociale vraagstukken en/of de levensfase?
  • Thema 10: Welke materialen zijn er om een overzicht of analyse te maken?

Wil je over de thema's meer lezen?

Deze thema's heb ik verder uitgewerkt op mijn website 'autisme en gezondheid'. 

 

Wil je dat ik bij jullie ook de presentatie kom geven?

 Ik kom graag deze presentatie bij jullie geven. Ik vraag  vergoeding voor de directe reiskosten met daarnaast een voor jullie passende bijdrage aan de Stichting om rechten op afbeeldingen te kopen en gratis materiaal te ontwerpen. 

Neem contact met mij op via dit contactformulier.