Vind jij autisme  ook veel complexer dan verteld? 

Het kunnen functioneren in het eigen leven binnen de best wel complexer wordende maatschappij is afhankelijk van heel veel factoren. Het 'anders zijn' is altijd aanwezig.  Waar de ene persoon een prima leven kan leiden, zal de andere persoon volledig vast lopen. Met dit vastlopen in een complexe situatie én er weer uit komen heb ik ervaring en  deze kennis deel ik graag.

 

Eigen ervaring

Vanuit eigen ervaring  heb ik te maken met  complexiteit.  Aanvankelijk had ik een stabiel passend leven. Na problemen tijdens de zwangerschap raakte ik fysiek beperkt in mijn functioneren. Tegelijkertijd kwamen er uitdagingen bij. Langzamerhand werd mijn leven steeds drukker en ingewikkelder, terwijl ik minder herstelvermogen kreeg én mijn persoonlijk leven verschraalde. Tot de ernstige uitval in 2014. De diagnose autisme werd gesteld. Bovenop de bestaande fysieke diagnoses.  Het werd steeds duidelijker dat ik met de  algemene uitleg niet veel aankon, omdat specialistische kennis en informatie nodig was.  Tegelijkertijd is die specialistische kennis voor mij zo passend en natuurlijk, dat dit mijn natuurlijke taal en leefwijze is geworden. 

 

Stoeien met hokjes

Vanwege de complexiteit en  behoefte aan ondersteuning en duidelijkheid leef ik enerzijds binnen een diversiteit aan hokjes. Anderzijds ontkom ik er ook niet aan om telkens op de grenzen van diezelfde hokjes te stuiten. Een mens is zoveel complexer dan in hokjes en woorden te omschrijven is.  

 

Expertise

Mijn expertise ligt vooral bij het autisme dat doordringt in alle ontwikkelingslagen én levensgebieden. Hoe voorkom je dat iemand volledig vast loopt en wat is nodig om weer verder te kunnen met het leven na een uitval of stagnatie? Ik heb inmiddels een fascinatie om bestaande (wetenschappelijke) inzichten praktisch toe te passen, precies waar persoonlijke en maatschappelijk interesse elkaar raakt.  Mijn voorkeur is om dit in concrete taal én tekeningen uit te leggen. Meestal heel direct, inzichtelijk, soms met meer nuance en zachtheid omdat kwetsbaarheden heel menselijk zijn. 

 

Contact

Wil je direct via mail met mij in contact komen ga dan naar het contactformulier.