Wil je een bijdrage storten?

Het bankrekeningnummer is NL 46 ABNA 0105 1632 52 t.n.v. M.P.J. Bruijnzeels-Tijsmans

onder vermelding van STICHTING + 'REDEN VAN STORTING'

Hartelijk dank voor  jouw bijdrage aan de stichting. 

 

Als kleine stichting zijn er onvermijdbare jaarlijkse kosten en vrijwillige kosten om de stichting verder vorm te geven. Bijdragen komen van:

-   sympathisanten; 
-  compensaties voor activiteiten (lezingen/webinars etc.) en directe kosten ;
-  alle andere baten.

 

Van wie komen de bijdragen?

Het zal je niet verbazen dat ik uit persoonlijke middelen een bedrag zal inbrengen om de stichting verder vorm te geven.

Daarnaast ben ik blij dat ik van organisatie Ontdek Autisme een bijdrage krijg ter ondersteuning van de onvermijdbare jaarlijkse kosten

zoals website beheer en bankkosten.

Voor de te geven lezingen, trainingen en meer persoonlijke ondersteuning etc. zal ik mijn directe kosten doorberekenen en vind ik een

passende bijdrage voor de stichting fijn. Dit zijn geen beroepsmatige tarieven of loonkosten. 

Tenslotte zal ik ook verzoeken doen aan sympathisanten om een specifieke bijdrage te doen zodat ik een scholing bij kan wonen of een

cursus of boek te kopen.  Aangezien ik de Stichting geen bedrijf is en ik geen werkgever heb moet ik zelf voor bijscholing zorgen. 

 

Doel van de bijdragen:

Met de vrijwillige bijdragen worden de directe kosten afgedekt, zoals websitekosten, bankkosten, afdrukkosten. 

Daarnaast worden relevante abonnementen, boeken en korte cursussen gekocht ten gunste van de stichting.

Bij inzet van de ervaringsdeskundige worden de directe kosten zoals reiskosten in rekening gebracht. 

Nadrukkelijk vermelding dat vanuit de stichting geen salaris wordt uitbetaald.