De volledige titel

Emotionele ontwikkeling, over basisbehoefte en draagkracht, kwetsbaarheid en plezier.  Een denk- en handelingskader voor de praktijk.

Auteur

Jolanda Vonk werkt als senior gedragsdeskundige. sinds 1985 is ze werkzaam in de zorg voor mensen met een beperking. Achtereenvolgens  als begeleider, orthopedagoog (-generalist), GZ-psycholoog en seksuoloog.  Daarnaast is ze supervisor en consulent bij het CCE, Centrum voor Consultatie en Expertise. 

 

Inhoud: (--> de uitgebreide inhoudsopgave kan je hier vinden)

Inleiding

Deel 1 Theorie 

1 Emotionele ontwikkeling in samenhang met emoties; gevoelens en gehechtheid

2 Theorie en wetenschappelijke inzichten ten aanzien van emoties en denken en hun samenhang

3 Emotionele ontwikkeling; definitie, ontwikkeling en plaatsbepaling

Deel 2  Praktijk

4  Fases van Emotionele ontwikkeling: van geboorte tot volwassenheid

5 Verstoring in fases van emotionele ontwikkeling; van geboorte tot volwassenheid

6 Diagnostiek van de emotionele ontwikkeling

7 Ondersteuning ten behoeve van de emotionele ontwikkeling 

8  Behandeling ten behoeve van de emotionele ontwikkeling

9 Seksuele en emotionele ontwikkeling 

 

Inleiding (letterlijk overgenomen uit het boek, blz. 17)

Emotionele ontwikkeling is een belangrijk aspect in het ontwikkelingsdynamische model van Anton Došen. Binnen dat model komen verschillende ontwikkelingsdomeinen (zoals de cognitieve en sociale ontwikkeling) aan bod, waarbij op beschrijvende en integratieve wijze informatie wordt verkregen en geordend.

Om kinderen met een ontwikkelingsstoornis of verstandelijke beperking goed te kunnen begrijpen, heeft Anton Došen zich afgevraagd hoe je het beste zicht kunt krijgen op hun innerlijke belevingswereld. Daartoe ontwikkelde hij met anderen de SEO: Schaal/Schatting Emotionele Ontwikkeling.

Hij heeft zich gebaseerd op het werk van belangrijke ontwikkelingspsychologen als Piaget, Mahler en Bowlby. Hun werk diende als basis voor de  beschrijving van de eerste vijf fases  van emotionele ontwikkeling, die hij  van toepassing achtte bij mensen met een verstandelijke beperking. 

....

Steeds weer wordt duidelijk dat het denken in termen van emotionele ontwikkeling universeel toepasbaar is en niet specifiek voor mensen met een beperking of lagere begaafdheid. Daarmee wordt de noodzaak gevoeld om emotionele ontwikkeling weer terug te brengen naar waar het hoort: namelijk als een belangrijk aspect van de normale ontwikkeling

En zo wordt het noodzakelijk dat de fases van emotionele ontwikkeling worden aangevuld met een zesde en zevende fase, die de periode van 12-25 jaar omvatten, waarbinnen zowel de puberteit als adolescentie valt.  

 

Boekrecensies:

https://www.kenniscentrumlvb.nl/wp-content/uploads/2021/12/24112021_Boekrecensie_Schilperoord.pdf