TEACHH  (tekst van wikipedia)

'TEACCH, afkorting voor Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children, is een interventieprogramma voor de behandeling en begeleiding van personen met autisme of een autismespectrumstoornis.'

 

'Het voornaamste doel van TEACCH is de optimale aanpassing van een persoon, waarbij de begeleider zich richt op de individuele vaardigheden, interesses en behoeften van de persoon met autisme om zijn ontwikkeling te stimuleren en het onaangepast gedrag te reduceren. Hiervoor probeert men de omgeving waarin de methode wordt toegepast optimaal te structureren, en staan visualisering en voorspelbaarheid centraal. Bij de begeleiding en behandeling worden doelen bepaald op basis van hun nut en functionaliteit voor het leven van de persoon met autisme.'

 

Spectrumvisie - Suzanne Rouwhorst heeft haar trainingen gebaseerd op TEACHH. Op deze pagina legt ze dit uit

Ook Angela Apon kan basisscholen ondersteunen met TEACHH. Op deze pagina legt ze dit uit