Basis-veiligheid 

Veiligheid klinkt als een logische term die voor alle mensen van toepassing is. Toch is dat niet de werkelijkheid voor veel mensen. Denk alleen maar aan de oorlogen ver weg, maar ook het schrijnend of diep persoonlijk leed  in ons eigen land. 

 

objectief en subjectief

Veiligheid kan je objectief en subjectief bepalen. Objectief door bepaalde levensthema's te bespreken en deze  op een objectieve, maatschappelijk geaccepteerde waarde, te schatten. Subjectief door het gevoel en de situatie van de persoon zelf voor te laten gaan. Vaak zal er een verschil zitten tussen objectief en subjectief. 

 

gelaagde veiligheid

Veiligheid kan je ook opdelen in fysiologische veiligheid,  economische zekerheid, psychologische veiligheid, sociale veiligheid en vrije geest en mening. Het model 'piramide van Maslow'  is daarvoor een middel om de onderwerpen te bespreken. 

Youtube:

- sociale veiligheid algemene uitleg       

- psychologische veiligheid, introductie                                                                    

- algemene uitleg Maslow                                                                                             

- sociale onveiligheid op school naar een leerbare veiligheid brengen 

 

Officiële richtlijnen voor kinderen en jongeren in Nederland

Het Nederlands Jeugd Instituut heeft in 2019 het programma Positief Jeugdbeleid gelanceerd. Met dat programma richten ze zich op de gewone, positieve ontwikkeling van  kinderen en jongeren.   

https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/%28302025%29-Een-solide-basis-voor-positief-jeugdbeleid.pdf

 

Adviezen voor volwassenen op werk in Nederland

Inmiddels zijn er enkele handreikingen ontwikkeld rondom sociale en psychologische veiligheid van volwassenen. 

 

Non-discriminatie grondwet 

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”. “Handicap” en “seksuele gerichtheid” zijn nieuw toegevoegd aan de non-discriminatiegronden.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/01/17/non-discriminatiegronden-grondwet-uitgebreid-met-handicap-en-seksuele-gerichtheid

 

Boeken over dit thema :

- sociale veiligheid op school 

 

 

afbeelding: Claudio Schwarz / Unsplash