Vanuit de  Stichting ondersteun ik bij sociaal-maatschappelijke vraagstukken in mijn Woonplaats Capelle aan den IJssel.

 

Van 2001 tot 2014 was ik (bestuurs)lid van BAS/HBV de Diepen en organiseerde ik activiteiten in de wijk Oostgaarde/Diepenbuurt. 

Van 1999 tot 2014 was ik uitvoerend vrijwilliger in  Pastoraal en Geestelijk werk bij één van de kerkelijke gemeenten. 

Van 2014 tot 2022 was ik lid van de Adviesraad Sociaal Domein, met de aandachtsgebieden WMO, Jeugd en Participatiewet. 

 

Vanaf 2022 ondersteun ik diverse plaatselijke projecten en organisaties als onbezoldigd ervaringsdeskundige. 

Zonder compleet te zijn verwijs ik naar :*

 

- Werkgroep Toegankelijkheid en Mobiliteit  van de Adviesraad Sociaal Domein

- Capelle tegen Eenzaamheid

- Belangen Chronisch Zieken en Gehandicapten op de kaart zetten

- VN ambassadeur Verdrag van de mens met een handicap, beperking of chronische aandoening 

- WOP Oostgaarde, ondersteuning met hand- en spandiensten

- Wekelijkse koffieavond 'Er even uit!' in Capelle Oostgaarde  

 

Denk jij dat ik bij jouw organisatie pas?

Wil je dat ik met jouw organisatie of project meedenk, zonder de praktische uitvoering?

Neem dan eens contact op om onder genot van een kop koffie/thee daarover te praten.