Titel: Hoogbegaafd Dat zie je zó! 

Auteur:

Maud Kooijman-van Thiel (1955) is gezinssocioloog, psychotherapeut en wetenschappelijk onderzoeker. Aanvullende informatie is te vinden op haar website: www.maudvanthiel.nl/onderzoeker

 

Tekst op de achterkant van het boek:

Samen met twintig experts zocht zij (Maud Kooijman - van Thiel) naar de kern van wat het betekent om hoogbegaafd te zijn. Op het symposium 'Hoogbegaafd. Dat zie je zó!' (2007) deden Kooijman en enkele van haar collega's, Noks Nauta, Frans Corten en Willem Kuipers, verslag van deze zoektocht. 

In dit boek wordt het 'Delphi-model Hoogbegaafd' gepresenteerd. Een existentieel model, dat empowerment van hoogbegaafden beoogt. De vraag komt aan de orde of excellente presentaties een noodzakelijke voorwaarde voor hoogbegaafdheid zijn. Een lans wordt gebroken voor het 'uit de kast komen' van gewone, maar zeker ook succesvolle hoogbegaafden. En storytellers vertellen over hun leven als hoogbegaafde. 

 

Voorwoord: (deze kan je hier in zijn geheel lezen)

In het voorwoord worden drie aspecten als belangrijk gezien.

Het eerste aspect is dat het hier gaat om theorievorming 'van binnenuit'.

Het tweede aspect is dat het hier gaat om een 'existentieel model'. 

Het derde aspect is dat het Delphi-model een rol kan vervullen in de empowerment van hoogbegaafden. 

In het verlengde van deze drie bijzondere aspecten ligt het Delphi-model zowel ten aanzien van de prestatiecontroverse als ten aanzien van de imagoproblematiek een handreiking doet. 

 

 

 

Persoonlijke notitie