Mijn bijdrage

Ik wil graag bijdragen aan meer kennis over gezondheidsproblemen bij autisme enerzijds en de bewustwording over dit thema anderzijds. De kwaliteit van het eigen leven én het leven van  naasten of cliënten mag centraal staan om te leren balanceren.  Als je niet weet of voelt wanneer je 'lekker in je vel zit' dan is stabiliteit en ontwikkeling erg ingewikkeld. Ziekte en ontregeling is dan een kleine stap. Op tijd de ontregeling herkennen kan een groot verschil maken. 

 

De lezingen die ik op verzoek kan geven zijn bijvoorbeeld:

- belemmerende gezondheidsvaardigheden in combinatie met autisme ;

- veel voorkomende gezondheidsproblemen in combinatie met autisme;

- bestaande aandoeningen/ziekten bij de persoon met autisme of gezinsleden in combinatie met autisme;

- psychosomatische klachten in combinatie met autisme. (Wat als het samenspel tussen psyche, lichaam en emoties onbekend is?); 

- gezondheidsproblemen bij vrouwen en meisjes met autisme. 

 

Inspiratie

Nadrukkelijk benoem ik dat ik geen bevoegdheid heb op dit vakgebied voor individuele vraagstukken. Daar zijn vakprofessionals voor.   

 Ik kan vanuit eigen ervaring, vakkennis en nieuwe inzichten over deze belangrijke thema's vertellen om je daarna te inspireren om verder hulp of zorg in te schakelen. 

Weten dat er soms meer mogelijk is, zowel in de reguliere, complementaire als alternatieve kant kan fijn zijn.

De uiteindelijke keuze en zoektocht blijft je eigen verantwoordelijkheid.

De huisarts is daarbij vaak de verbindende of verwijzende persoon, maar zelfmanagement en zelfregie geeft ook mooie wegen. 

 

Stuur je me een mail als je meer informatie wilt?