Positieve Gezondheid

Binnen de World Health Organisation (WHO) is een verandering ontstaan in de omschrijving van gezondheid. Positieve gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes kerngebieden, volgens het Institute for Positive Health (IHP).  Met een brede benadering wilt men anders kijken naar gezondheid en welzijn.  Het gaat volgens hen om de mogelijkheden van desbetreffende persoon om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. En om daarnaast zo veel mogelijk eigen regie te voeren.  Hulp vragen en krijgen is mogelijk, maar wel aanvullend op wat je zelf al kan. Dit is te lezen op hun website. 

 

Zes dimensies, kerngebieden

Door het beantwoorden of bespreken van vragen kan je visueel weergeven hoe je volgens de zelfreportage op het spinnenweb scoort.  Een voordeel is dat er verder gekeken mag en kan worden dan de veelvoorkomende vragen. Zingeving, kwaliteit van leven en  mentaal welbevinden zijn hiermee wel belangrijk. Meedoen in de samenleving is ook belangrijk, maar niet perse de hoogste prioriteit. Ook kan beter onderkend worden of de beperkingen in lichaamsfuncties los staan van problemen op andere gebieden. 

De zes dimensies, kerngebieden zijn:  lichaamsfuncties,  mentaal welbevinden.  zingeving,  kwaliteit van leven,  meedoen in de samenleving en dagelijks functioneren. 

 

Privacy

De vragenlijsten zijn geschikt om zelf in te vullen, zodat de privacy tussen hulpverlener en persoon (met autisme) geborgd kan worden. Ook partners, familieleden of  de hulpverlener zelf kan een zelfreportage invullen. Eventueel zijn er ook vragenlijsten met vereenvoudigd taalgebruik of vragenlijsten geschikt voor jongeren.  Met een lage score én een behoefte om daar wat aan te doen kan eventueel doorverwezen worden naar een professional . Veel huisartsen en  professionals werken al met het spinnenweb-model van Machteld Huber. Zij is zelf opgeleid als huisarts en heeft het model gemaakt na persoonlijke ervaringen met gezondheidsproblemen. 

 

Materiaal en vragenlijsten

Kosteloos de vragenlijsten of materiaal downloaden kan rechtstreeks via de website van Positieve Gezondheid. Vaak is bewustwording nodig om verder je eigen gezondheid en welbevinden te onderzoeken. Pas daarna kan eventueel een verandering worden ingezet.