Het boek is bedoeld om inzicht te krijgen in veelvoorkomende (ontwikkelings-)stoornissen bij kinderen.

De auteur,  Anton Horeweg, is gedragsspecialist en heeft al heel veel boeken op zijn naam staan over dit onderwerp. Dit boek is dan ook meer bedoeld als beginnend boek voor geïnteresseerden of een korter verzamelwerk.  Op de kaft staat dan ook dat dit boek voor ouders, opa en oma's, ooms en tantes, sportcoaches, studenten, leerkrachten, klassenassistenten enzovoort een eerste opstap naar meer kennis over ontwikkelingsstoornissen is. 

 

In het boek komen 10 stoornissen voor. 

Autisme (ASS) - MCDD - NLD - ADHD - ADD - Het syndroom van Gilles de la Tourette - OCD - ODD&CD - DCD - TOS (Taalontwikkelingsstoornis)

 

Per stoornis is het hoofdstuk logisch opgebouwd:

- Wat is .....?

- Hoe ontstaat .... ?

- Diagnose: Hoe wordt .... vastgesteld ?

- Bijkomende problemen 

- Behandeling en medicatie

- Tips voor de omgang

 

Onderwijsondersteuning

In hoofdstuk 11 staan nog enkele pagina's over de soorten ondersteuning  in het onderwijs. 

Er is sprake van basisondersteuning voor alle kinderen, extra  ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben. 

Hoeveel ondersteuning de school kan geven is afhankelijk van het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

Hierdoor kan een kind met een extra ondersteuningsbehoefte op de ene school nog prima in het regulier onderwijs blijven, terwijl het andere kind met dezelfde  ondersteuningsbehoefte al naar een andere school moet.  Goed opletten welk profiel de school heeft is voor ouders vaak interessant als er al wat beginnende vraagstukken zijn. Het kan daarom ook zijn dat dit onderwerp je overvalt. 

 

Onderwijsontwikkelingsperspectief

Sinds de invoering van passend onderwijs moet voor kinderen met een extra ondersteuning een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) worden opgesteld. De verplichte onderdelen zijn: uitstroomprofiel met onderbouwing, de belemmerende en bevorderende factoren, het handelingsdeel, eventuele afwijking van het onderwijsprogramma en vervangende onderwijsdoelen en afwijkingen van de onderwijstijd.  De rol en toestemming van beide ouders is hierin belangrijker geworden.