Titel: Sociale veiligheid in school - handreiking voor schoolleiders 

 

Auteur: 

Cathy van Tuijl is docent-onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en is lector Gedrag- en Leerproblemen bij de Academie Pedagogiek en Onderwijs van Saxion. Ingrid F. Zijlstra is hoofddocent-onderzoeker werkzaam bij de Academie Pedagogiek en Onderwijs van Saxion. 

 

Tekst achterkant boek:

Veel scholen gaan gebukt onder wet- en regelgeving. De Wet sociale veiligheid (2015) op school zal dan ook menig schoolleider doen zuchten. Toch zal de meerderheid zich kunnen vinden in de strekking van de wet, namelijk: elke leerling een veilige en positieve leeromgeving bieden. .... 

Maar bij sociale veiligheid gaat het om meer dan de handhaving van gedragsregels en het opstellen van anti-pestprotocollen. Het gaat om sociaal-emotioneel leren en het werken aan maatschappelijk relevante competenties; het ontwikkelen van normen en waarden en het constructief omgaan met verschillen. 

 

Inhoudsopgave:       (-> uitgebreide informatie op wij-leren.nl)

1 De (wettelijke) opdracht van de school, de schoolleider en de leraar

2 Pesten, sociaal-emotioneel leren en burgerschapsvorming

3 Cyberpesten in de basisschool 

4 Theoretische perspectieven op sociale veiligheid 

5 Praktijkvoorbeelden uit de basisschool

6 Implementatie van sociale veiligheid in school 

Bijlage 1: kerndoelen van burgerschapsonderwijs in Nederland (lees verder via de link)

Bijlage 2: Sociaal-emotionele leerlijn: doelen en prestatie-indicatoren

Bijlage 3: Checklist om pesten tegen te gaan

Bijlage 4: Handige links en websites over sociale veiligheid