SpectrumVisie - Suzanne Rouwhorst   -   spectrumvisie.nl

 

Op haar website staat:

'Ik geloof in ‘anders kijken’ naar gedrag van kinderen met autisme. In plaats van te reageren op het gedrag wat we zien, is het veel effectiever om te kijken waar gedrag vandaan komt. Kinderen met autisme verwerken informatie op een andere manier, de wereld wordt anders beleefd.'

'Als je bij deze andere beleving aan kunt sluiten, voorkom je veel stress en onbegrip bij zowel het kind als zijn omgeving. Ik kan als autismespecialist meekijken ‘onder de waterspiegel’, maar ook preventief voorlichting geven aan schoolteams, individuele leerkrachten, ouders en kinderen zelf.'

Suzanne heeft een diversiteit in aanbod. Naast trainingen, een training psycho-educatie, het Autismepaspoort heeft ze ook boeken geschreven.