In de oprichtingsakte zijn onderstaande teksten opgenomen: 

 

Activiteiten:

Met deze éénmansstichting kan ik als oprichter op meerdere manieren actief worden. Uiteraard zal ik als ervaringsdeskundige trainer bij Ontdek Autisme actief zijn. Je kan me ook onafhankelijk inzetten bij lezingen, projecten en/of complexe vraagstukken. Tegelijkertijd kan ik via de Stichting zelf thema's onder de aandacht brengen. 

Nadrukkelijk, ik sluit aan, maar de verantwoordelijkheid blijft bij jou. 

 

Het doel van de Stichting is :

- het bevorderen van bewustzijn van en kennis over gezondheid en kwaliteit van leven bij mensen met autisme, hun omgeving en de  betrokken professionals;

- het bevorderen van bewustzijn van en kennis over de eigen levensloop;

- het bevorderen van een passende maatschappelijke participatie van mensen met autisme,  gebruikmakend van de ervaring van  de ervaringsdeskundige en de bijbehorende deskundigheid.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- het geven van en ondersteunen van lezingen, webinars, workshops, presentaties, trainingen, symposia en dergelijke: 

- het beschikbaar stellen van verdiepende kennis voor geïnteresseerden; 

- het meedenken met en ondersteunen bij complexe vraagstukken zonder eindverantwoordelijkheid;

- inzicht geven over de soms complexe levensloop van mensen met autisme en de bijbehorende ontstane vraagstukken in een  daartoe passende context. 

 

Wil je een bijdrage storten?

Het bankrekeningnummer is NL 46 ABNA 0105 1632 52 t.n.v. M.P.J. Bruijnzeels-Tijsmans

onder vermelding van STICHTING + 'REDEN VAN STORTING'

 

Het vermogen van de stichting kan volgens de oprichtingsakte worden gevormd door:

-  bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;
-  bijdragen van degenen in wiens belang de stichting werkzaam is;
-  subsidies;
-  erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;
-  opbrengsten van activiteiten van de stichting;
-  alle andere baten.

 

Doel van de bijdragen:

Met de vrijwillige bijdragen worden de directe kosten afgedekt, zoals websitekosten, bankkosten, afdrukkosten. 

Daarnaast worden relevante abonnementen, boeken en korte cursussen gekocht ten gunste van de stichting.

Bij inzet van de ervaringsdeskundige worden de directe kosten zoals reiskosten in rekening gebracht. 

Nadrukkelijk vermelding dat vanuit de stichting geen salaris wordt uitbetaald.