Op 30 augustus 2021 is Stichting Autisme Vanuit Detail opgericht. Hoewel het in feite een kleine stap is, voelt het voor mij als een belangrijke beslissing. 

 

Activiteiten:

Met deze éénmansstichting kan ik op meerdere manieren actief worden.

Uiteraard zal ik als ervaringsdeskundige trainer bij Ontdek Autisme actief zijn. 

Je kan me ook onafhankelijk inzetten bij lezingen, projecten en/of complexe vraagstukken. 

Tegelijkertijd kan ik via de Stichting zelf thema's onder de aandacht brengen, zoals gezondheid, levensloop en meedoen!

Nadrukkelijk, ik sluit aan, maar de verantwoordelijkheid blijft bij jou. 

Ik vertel je er meer over op deze pagina. 

 

Het doel van de Stichting is het bevorderen van bewustzijn van en kennis over:

- gezondheid en kwaliteit van leven ;

- de eigen levensloop;

- een passende maatschappelijke participatie 

gebruikmakend van mijn persoonlijke ervaringen, de bijbehorende deskundigheid én scholing.

 

Wat is het plan van de Stichting?

- het geven van en ondersteunen van lezingen, webinars, workshops, presentaties, trainingen, symposia en dergelijke: 

- het beschikbaar stellen van kennis over vakinhoudelijke kanten van autisme voor geïnteresseerden; 

- het meedenken met en ondersteunen bij complexe vraagstukken zonder eindverantwoordelijkheid;

- inzicht geven over de soms complexe levensloop van mensen met autisme en de bijbehorende ontstane vraagstukken in een  daartoe passende context. 

Afhankelijk van de inzet zal ik dit met vaktermen onderbouwen of in heldere taal  op MBO/HBO niveau. 

De officiële tekst uit de oprichtingsakte kan je vinden op deze pagina.

 

Wil je een bijdrage storten?

Het bankrekeningnummer is NL 46 ABNA 0105 1632 52 t.n.v. M.P.J. Bruijnzeels-Tijsmans

onder vermelding van STICHTING + 'REDEN VAN STORTING'

Meer informatie kan je vinden op deze pagina.