Leeftijdsfase

De diagnose autisme werd aanvankelijk alleen bij kinderen gesteld. De laatste jaren wordt de diagnose autisme ook bij volwassenen gesteld. Soms op zeer hoge leeftijd, waarbij de aanwezigheid van autisme al in de jongste kindertijd aanwezig moet zijn. Het meenemen van de leeftijdsfase is belangrijk om persoonlijke vraagstukken te begrijpen.  

 

Vergoeding

De leeftijdsfase is ook relevant voor de vergoede zorg en hulp. Tot 18 jaar (met soms een uitloop tot 23 jaar) hoort de vergoede hulp en ondersteuning volledig bij de gemeente en de gekozen school. Medische zorg hoort bij de zorgverzekeraar. In de volwassenheid komt de hulpvraag bij de zorgverzekeraar of bij het wijkteam van de gemeente te liggen, voor zover je de hulp niet zelf, eventueel met hulp van naasten. kan inzetten.  Daarnaast is er voor een specifieke groep mensen met autisme de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

 

Bij de behoefte aan ondersteuning is het ook belangrijk of het een 'gewone' vraag is, of specifiek horend bij autisme. De scheidslijn tussen een gewone menselijke ontwikkeling en een autisme-gerelateerde vraag is soms moeilijk te maken.