De groep mensen met een diagnose ASS (Autisme Spectrum Stoornis) is zeer breed en divers. Logisch in feite, omdat ASS een zeer heterogene groep is. Slechts op symptoom- en gedragsniveau zijn er gelijkenissen tijdens de fase van diagnostiek volgens de DSM-5.0. En  zelfs dan is er een groot verschil.  Als de persoon met autisme een passende leef- en leeromgeving heeft gevonden kunnen veel symptomen naar de achtergrond gaan, waardoor iemand een goede kwaliteit van leven kan hebben.

 

Subgroepen

Misschien is het interessant om grofweg subgroepen te maken om belangrijke verschillen te onderkennen.

De ene subgroep herkend zich vooral in de neurodiversiteitsbeweging. Mensen verschillen van elkaar en in deze tijdgeest moet dat niet als stoornis gezien worden. 

Weer een andere subgroep voldoet aan de classificatie ASS, maar herkend zich niet in de andere classificaties van de neurobiologische ontwikkelingsstoornis. Wel is er soms sprake van forse levensvraagstukken en/of moeilijkheden in het dagelijks leven. 

Een derde subgroep heeft meerdere classificaties die vallen onder de neurobiologische ontwikkelingsstoornis. Ook  zijn er vaak ernstige ontregeling of problemen in het dagelijks leven. Dit ongeacht het intellect. 

 

Voor de buitenstaander is ASS nog onderhevig aan stigma en karakteristieken. En ook dit draagt niet bij aan een prettig leven met de uitdagingen die erbij horen. Ook zelfstigma kan iemand ernstig belemmeren. 

 

Meedoen

Meedoen in de maatschappij  die soms erg complex kan zijn is voor velen een uitdaging. 

Voor sommigen is een lichte ondersteuning of aanpassing al voldoende om mee te doen in de maatschappij.

Soms is een beschermde omgeving nodig vanuit de Wet op de Langdurige Zorg (WLZ)

Ook kan er rechten ontleend worden aan het VN Verdrag van de Mens, waarin de rechten van mensen met een beperking is uitgewerkt.

 

Modellen

Ik werk graag met modellen om de moeilijkheden van iemand beter te begrijpen, visueel te presenteren of onder woorden te brengen. Je kan de moeilijkheden begrijpen vanuit het biopsychosociale model, het klinisch model, het model vanuit de rechten uit het VN-verdrag van de mens met een beperking. Ook het Mentality-model van Motivaction kan een mooi model zijn om het gesprek aan te gaan. Tenslotte werk ik graag met de curve van de diversiteit van menselijke mogelijkheden en het schaalmodel. Je vindt de modellen via de genoemde link op deze website.