Als vrouw met een late diagnose autisme heb ik ervaren hoe belangrijk een goede diagnose is als je vastloopt in je leven. Vaak krijgen vrouwen in eerste instantie 'losse' diagnoses op het gebied van angst, persoonlijkheidsontwikkeling of depressie. De basisbehandeling sluit echter lang niet altijd aan als je autisme hebt. Frustratie over niet passende behandeling kan grote impact hebben. 

Een andere groep vrouwen is het medische traject ingekomen met onvoldoende begrepen klachten die gediagnostiseerd worden als psycho-somatiek, fibromyalgie, chronische vermoeidheid, a-specifieke rugklachten. Ook dit kan een gevolgdiagnose zijn. De behandeling voor de aparte diagnose is vaak volgens een protocol.  De koppeling met autisme wordt gelukkig steeds vaker gemaakt, maar dan ben je al terecht gekomen bij gespecialiseerde hulp. 

Tenslotte is er een groep vrouwen die geen diagnose hebben en ernstig overvraagd raken door een complexe gezinssituatie, een moeizame aansluiting bij de maatschappij hebben of met (on)bewuste  maskers functioneren.  Voor hen is het erg moeilijk om goede hulp te krijgen, omdat de hulpverleners hun hulpvraag niet goed kunnen begrijpen.  Verwoorden wat er is als je zelf niet weet wat er dan anders zou moeten is een lastig dilemma. 

 

Mijn eigen zeer intensieve zoektocht  heb ik gebruikt om mijn onbegrepen problemen te duiden binnen het spectrum van ontwikkelingsstoornissen en de integratieproblemen.  Binnen de huidige trainingen en op deze website geef ik hier al aandacht aan.