Er is nog erg weinig bekend over autisme en lichamelijke uitingen.  Door mijn eigen proces wil ik daar verandering in brengen. Ik ken inmiddels genoeg mensen met autisme die hier erg veel problemen door hebben (gehad). Daarmee bevestigen ze mijn keuze om hier open over te zijn. Ik ben hierin bewust stellig. Wetenschappelijk is er geen oorzaak-gevolg, omdat er een lang proces aan vooraf gaat met vele variabelen. Ik wil ook niemand overtuigen. Ga zelf verbanden leggen en zoek ondersteuning om je lichamelijk functioneren te verbeteren als dat nodig is.

Overigens zijn er ook mensen met autisme waar het autisme niet op het lichaam inwerkt. Daarom is het nu ook een autisme-spectrum.

Huidige ondersteuning en behandeling

De beschikbare ondersteuning gaat voornamelijk uit van gedragskenmerken en de standaard verklaringsmodellen. Daarbij wordt er in feite gestart bij het zichtbare ongewenste gedrag kijkend vanuit de buitenwereld. De lichamelijke uitingen zijn niet altijd zichtbaar, maar des te meer voelbaar voor de persoon met autisme.  Ook blijkt ongewenst gedrag achteraf zeer adequaat intuïtief gedrag te zijn. 

Welke impact kan je lichamelijk verwachten?

ANGSTEN Iemand met angsten heeft een fysiologische reactie door een verhoogd stressniveau. Dit geeft een hoge hartslag, versnelde ademhaling en zeer alerte zintuigen. Op oudere leeftijd kan deze continue durende situatie hart- en vaatproblemen geven. De andere kant op kan iemand met veel angsten ook volledig dicht klappen. Door je adem in te houden kan je de angst onder controle houden, maar ontregel je zeer essentiële functies in het lichaam. Spijtig genoeg ken ik nu ook kinderen op basisschool of middelbare school die hier mee te maken hebben. Dit gedrag zien als onwil raakt mij enorm. Die kinderen voelen zich zo onmachtig. Ze hebben volwassenen nodig die hun angsten dempen, maar dit is onbegrepen.

STRESS Inmiddels zijn er vele onderzoeken waarbij blijkt dat een grote groep mensen met autisme forse stress heeft. Naast de angsten is de onvoorspelbaarheid, het veranderen en gebrek aan overzicht of controle een grote stressbron. Ook als er weinig vertrouwde mensen in je omgeving zijn loopt de stress makkelijk op. Afkeuring door jezelf of anderen geeft ook enorme stress. Dit heeft op de lange duur gevolgen voor hart- en vaatproblemen. Ook kan de druk op je hoofd hoog worden en migraine of herseninfarcten tot gevolg hebben. 

BEWEGING Een deel van de mensen met autisme heeft motorische ontwikkelingsproblemen. Soms vanaf baby af aan al zichtbaar. Vaker wordt het probleem klein gemaakt, maar blijkt het op volwassen leeftijd veel gevolgproblemen mee te brengen. Te denken valt aan nek- en rugklachten, artrose, evenwicht, hypermobiliteit of juist verstarring (fibromyalgie, parkinson). Het niet goed bewegen op kinderleeftijd zou in mijn optiek altijd aandacht moeten krijgen. Vaak is er een onderliggende oorzaak die te maken heeft met een onvoldoende behandeling. Het spierstelsel en het bindweefsel kan bij deze subgoep ook problemen geven. Spanningshoofdpijn komt vaak voor door vastzittende nekspieren.  Een hoge spierspanning maakt ontspanning en herstel moeizaam. 

ADEMHALING De ademhaling is voor iedereen zeer belangrijk. Je haalt zuurstof voor je lichaam binnen én blaast afvalstoffen uit. Hier kan veel verstoring in voorkomen. Longproblemen komen dan ook vaker voor. Ook hoofdpijnen kunnen soms hieruit verklaard worden. Stress reguleren kan bijvoorbeeld alleen bij een goede diepe ademhaling. Dan moet je dat wel kunnen voelen. 

ZINTUIGEN De basiszintuigen ogen, oren, neus, mond en huid kunnen afwijkend registreren. Lang niet altijd is er iets aan het zintuig zelf, maar de informatieverwerking gaat zeker niet altijd goed. Ook de samenwerking van de zintuigen kan een verstoring hebben door een ander werkend filter.  Te denken valt aan dubbelzien, wazig zien, oorsuizen, (on)gevoelige huid, eetproblemen. 

ORGANEN De organen zoals darmen, maag, blaas, lever, (bij)nieren kunnen problemen geven. Ook hier is er vaak aan het orgaan zelf geen defect, maar gaat het om de samenwerking en informatieverwerking van al de orgaanstelsels onderling. Een grote groep heeft darmproblemen die veroorzaakt worden door de stress, door voedingsproblemen, door vermoeidheid. In de darmen worden zeer belangrijke stoffen uit de voeding gehaald én afvalstoffen moeten uitgescheiden worden. 

GESLACHTSORGANEN De hormoonhuishouding is bij een bepaalde groep verstoord. Ook hier is het orgaan zelf niet het probleem, maar de informatieverwerking binnen in het lichaam. De hersenen geven opdrachten rondom hormonen af, gereguleerd door reacties binnen in het lichaam. 

VERMOEIDHEID Bij een bepaalde groep is er een voor de buitenwereld onverklaarbare vermoeidheid. Het is voor velen onbegrijpelijk dat veel compenseren met je hoofd ook energie kost. Daarbij is het continue reguleren van motorische onhandigheid, zintuigen ook een energievreter. Tenslotte is het sociaal gewenst aanpassen ook soms een vermoeiende bezigheid. Continue alert zijn en niet goed kunnen ontstpannen kan maken dat er niet goed geslapen kan worden. 

 

Therapie en behandeling

De reguliere zorg begrijpt autisme in relatie tot medische problemen nog nauwelijks. De reguliere zorg kijkt voornamelijk naar acute problemen. Autisme is nog erg onbekend. De prikkel- en informatieverwerkingsproblemen geven vermoedelijk een langdurend ontregelingsproces. Uiteraard afhankelijk van de persoon met autisme, zijn/haar leefomgeving en mogelijkheden. Dit zegt daarbij niets over het intellect. De alternatieve en complementaire zorg lijkt op dit moment de meest duidelijke visie te hebben op chronische problemen. Daarnaast bestaat er de visie van de somatisch onverklaarbare klachten. Veel volwassenen die uiteindelijk in dit traject terecht komen blijken na intens onderzoek een diagnose autisme te krijgen. 

0

De komende jaren zal hier steeds meer onderzoek naar komen. Met mijn openheid hoop ik een start te maken naar betere koppelingen. Nadrukkelijk: Ik ben geen arts, ik ben met een hypothese bezig die ik steeds beter (wetenschappelijk) kan onderbouwen. Daarnaast is zowel het proces van mij als mijn zoon hierin geborgd.