Autisme is op zich al een complexe vorm die  op allerlei manieren kan inwerken. Waar het autisme bij de een vooral op het sociale, communicatie vlak te vinden is, heeft het bij de ander impact op alle levensdomeinen en alle lichaamsfuncties. Tijdens de trainingen en lezingen geef ik hier steeds vaker inzicht in.

Volg ondertusssen de facebookpagina van Ontdek Autisme.