Nu ik steeds verder in de materie rondom autisme geraak, verbaas ik me ook over bepaalde zaken. Ik wil de vrijheid nemen om mijn verbazing of mening te delen. Altijd vanuit goede wil en oprechtheid, maar soms ook duidelijk afwijkend. Daarmee hoop ik een bijdrage te leveren aan een nieuwe kijk en denkwijze op autisme. 

 

Mijn missie:  De complexiteit van autisme van binnenuit helpen ontvouwen, rekening houdend met de gevolgen op latere leeftijd.

Mijn visie    :  Autisme kan niet los worden gezien van de persoon, zijn persoonlijkheid én zijn ervaringen/levensgebieden/omgeving. 

 

 Met elkaar kunnen we zorgen dat de term autisme van zijn stigma afkomt. Open kijken naar de mogelijkheden, de krachten en de beperkingen, waarbij de persoon het uitgangspunt is. 

Te veel volwassenen en kinderen die ik  'ken' lopen vast in het keurslijf van de 'norm'. Meer zichtbaarheid over de gevolgen voor de maatschappij kan wellicht mee helpen in de discussie om vroegtijdig ruimte te geven om buiten de vaste kaders te kijken. 

 Aanvankelijk zal ik vooral informatie plaatsen onderliggend aan het Autismekompas.