Door mijn late diagnose autisme merk ik dat er nog weinig bekend is over de impact van autisme als je een oudere leeftijd hebt. Zelf zit ik aan de ondergrens, maar de reguliere begeleiding blijkt toch niet voldoende te passen en het is een zoektocht om aan te geven welke begeleiding gewenst is.  Daarnaast is er ook een groep mensen die pas rond pensionering of opname in een verzorgings- of verpleeghuis de diagnose autisme krijgen. Wat is er voor hen en de omgeving nodig? 

 

Steeds vaker krijgen ouderen een late diagnose autisme of er is een redelijk vermoeden. Vaak is er sprake van een forse verandering in het leven, zoals verlies van werk, echtscheiding, ziekte, dementie, overlijden van je partner of kinderen die het huis uit gaan. Deze verandering kan net de druppel zijn die maakt dat je niet meer kan functioneren.  De ondersteuning vraagt een andere insteek dan bij mensen zonder autisme. 

 

De lezing kan gegeven worden door enkele gespecialiseerde autismecoaches afhankelijk van de behoefte. Daarnaast is het de wens om de theorie om te zetten tot een kortdurende training. 

 

Kosten

Voor commerciële organisaties en symposia gaan aanvragen via Ontdek Autisme. (info@ontdekautisme.nl). Voor niet-commerciële organisaties, ouders en mensen met autisme is mijn kortdurende inzet kosteloos. Wel vraag ik een vergoeding voor de directe (reis)kosten. (marian@ontdekautisme.nl