Lezingen/trainingen

Via Ontdek Autisme verzorg ik op verzoek trainingen en lezingen.  Soms voor grotere groepen, soms in kleine setting. Mijn belangrijkste missie is professionals breder te  laten kijken naar de complexiteit van autisme, ouders bekrachtigen in hun gezin én onderzoekers meenemen naar nieuwe onderzoeksgebieden. Op sommige gebieden zal ik ook volwassenen met autisme informatie  bieden, juist vanuit de complexiteit. 

Advies/Cliëntondersteuner

Op verzoek denk ik kortdurend mee bij complexe situaties rondom autisme. Met name als er een overlap is met somatiek, persoonlijkheidsproblemen, psychiatrie en/of gezinsdynamiek. In eerste instantie zijn hiervoor vele professionals beschikbaar, maar soms kan mijn andere kijk op de situatie door de combinatie van brede vakkennis en ervaringsdeskundigheid nieuwe inzichten geven.

Specialisatie

Mijn expertise ligt vooral op het gebied van complexe vraagstukken, zowel gezinsdynamiek, disharmonische ontwikkeling, maar ook met de overlap naar de somatiek en de psychiatrie.  Ik sluit hierbij aan bij de vele richtlijnen voor beleidsmedewerkers en professionals, maar laat ook zien waar het autisme een andere invloed heeft op diverse leefgebieden, waardoor een situatie soms duidelijk een andere benadering nodig heeft dan bij mensen zonder autisme. 

Gezondheid

Ik kijk naar autisme in relatie tot gezondheid volgens de visie dat de persoon centraal staat, waarbij het autisme invloed heeft op alle gezondheidsvraagstukken. De persoon met autisme heeft ook een vermogen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen te leren omgaan, maar zal daarbij soms aanpassingen nodig hebben op de normen van de maatschappij. Dat vraagt een andere insteek dan autisme te zien als de af- of aanwezigheid van ziekte of 'defecten'. 

Mijn (vrijwillige) werkzaamheden bestaan uit:

- co-trainer/ervaringsdeskundige via Ontdek Autisme

- mede bedenker van het Autisme-Kompas (c)

- lid van de WMO-adviesraad in mijn woonplaats

- regionaal betrokken in Groot Rotterdam op de diverse gebieden

- onafhankelijk cliëntondersteuner (in multicomplexe situaties rondom autisme)

- beheerder en deelnemer diverse lotgenotengroepen (facebook en persoonlijk) 

- onderzoek naar autisme in de breedte

- deelnemer aan werkgroepen van de Academische Werkplaats Autisme

   (zorg 18 jaar, vroegsignalering en volwassenen)

- vrijwilliger bij diverse landelijke organisaties rondom autisme

Kosten

Voor commerciële organisaties en symposia gaan aanvragen via Ontdek Autisme. (info@ontdekautisme.nl). Voor niet-commerciële organisaties, ouders en mensen met autisme is mijn kortdurende inzet kosteloos. Wel vraag ik een vergoeding voor de directe (reis)kosten. (marian@ontdekautisme.nl