Ja, wat is beeldspraak eigenlijk?  Met beeldspraak wil je iets duidelijk(er) maken, terwijl er niet altijd woorden voor zijn. Of als je iets niet letterlijk wilt uitspreken ga je dit in verhullende taal zeggen.

Onder beeldspraak valt taalgebruik met een metafoor, personificatie, vergelijking, metonymia

 

Schoolse kennis

In de lessen Nederlands heb je hier over geleerd en daarmee zou de basiskennis bekend moeten zijn. Tegelijkertijd zijn er veel mensen met autisme die dit taalgebruik niet snappen of cognitief kunnen begrijpen. Of men kan dit gebruik wel snappen, maar het gebruik ervan afwijzen en zelf gebruik maken van directe taal.

 

Allereerst een filmpje op het  onderwijsniveau van examenklas MAVO/ VMBO-TL

https://www.youtube.com/watch?v=CFCx-ReEclE

 

Een breder overzicht over beeldspraak en stijlfiguren zie je hier in de vorm van een gefilmde mindmap. 

https://www.youtube.com/watch?v=B105aQTVNgk

 

Onderstaand enkele belangrijke verhalen die ik met jou wil delen en waar ik in mijn ondersteuning vaak naar toe terugverwijs. 

- keuze als station

- blinde mannen en een olifant

-

-